બિહારમાં NDAના બે પ્યાદા, એક બહાર અને એક અંદર, મુસ્લિમ મત તોડો અને માંઝીની રાજરમત

Jitan Ram Majhi । Nitish Kumar । AGN । allgujaratnews.in । Gujarati News ।
Jitan Ram Majhi । Nitish Kumar । AGN । allgujaratnews.in । Gujarati News ।

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.