સી.આર. પાટીલની ઉ.ગુ. યાત્રા પૂર્વે જ ડે. સી.એમ. નીતિન પટેલે બનાસકાંઠાના લોકોને નારાજ કર્યા !

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.