કોરોનાથી જેટલા ન મર્યા પણ રૂપાણી સરકારની બેદરકારીથી 20 હજાર બાળકોના મોત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.