સત્તાપલટી- 3 વર્ષમાં ચીને 1 હજાર વખત જમીન પચાવી, સત્તા મેળવવા કોગ્રેસને ભાંડતા મોદી અને મોહન મૌન બની ગયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.