ચીનનું લશ્કર પોતાને વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી ગણાવે છે, છતાં પણ આ નાના દેશથી હારી ગયું હતું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.