કોરોનાએ લોકોની જરૂરિયાતો બદલી નાખી, હવે લોકો આ વસ્તુ ક્રીમ-પાવડર, તેલ જેવી ખરીદી કરવાના બદલે આવી ખરીદી કરે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.