કોરોનાથી બચાવવા માટે આ હોટલે શરૂ કરી આયુર્વેદિક થાળી, જુઓ તો ખરા મેનુમાં શું શું આપે છે !

આયુર્વેદિક । Ayurvedic Thali । AGN । allgujaratnews.in । Gujarati News ।
આયુર્વેદિક । Ayurvedic Thali । AGN । allgujaratnews.in । Gujarati News ।

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.