કોરોનાગ્રસ્ત તમામ દર્દીને સારવાર માટે પૈસા આપવા નહીં પડે, રૂપાણીનો સારો નિર્ણય

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.