કામ કરાવવા ઉદ્યોગપતિ રાજકારણમાં આવે છે એવું કહેનારા ઉદ્યોગપતિ પાટીલ પાસે 46 કરોડ ક્યાંથી આવ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.