નિષ્ફળ રૂપાણીને બચાવવા માટે દિલ્હીથી ડોક્ટરોને બોલાવાયા ?

Doctors called from Delhi to save failed Rupani?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.