રામ મંદિરનું કરોડોનું દાન : બેંકમાંથી પૈસા ગુમ, મુસલમાનોએ પણ રામના નામે આવી ઠગાઈ કરી ન હતી

Ram-Mandir-Hindu-Temple-Ayodhya
Ram-Mandir-Hindu-Temple-Ayodhya

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.