કોંગ્રેસની કારમી હાર માટે આ ડઝન નેતા જવાબદાર, સેનાપતિ ભરત સોલંકી છે, 17 અહેવાલો વાંચો

BHARAT SOLANKI
BHARAT SOLANKI

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.