ગ્રામીણ લોકોમાં વૃદ્ધોને કોરોના બહુ ઓછો થઈ રહ્યો છે, સરવેનું ચોંકાવનારું પરિણામ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.