નવસારી જિલ્લામાં કોરોના નિયમોના ભંગ કરનાર 11,759 સામે FIR, એક જ દિવસે 31,700 નો દંડ વસૂલાયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.