અમેરિકાના યુધ્ધાભ્યાસથી ડરેલા ચીને સાઉથ ચાઈના સમુદ્રમાં લડાકુ વિમાનો તૈનાત કર્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.