8 દિવસ પછી હોલમાર્કિંગ ઘરેણાં જ વેચી શકાશે, 14,18,22 કેરેટ સોનાની શુધ્ધતા પર થર્ડ પાર્ટીની ગેરંટી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.