રાજ્ય ભારમાં ભારે વરસાદ છતાં સરકારનો મગફળીના 54.65 લાખ ટન ઉત્પાદનના અંદાજો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.