ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અભણ છે એવું જ થોડું છે, તેઓ ભૂલકણા છે, 1900 કરોડના ગેસ ટર્મિનલની ફરીથી જાહેરાત કરી, 70 માળની બિલ્ડિંગમાં પણ એવું થયુ હતું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.