સુરતમાં 10 લાખ મજૂરોને રૂ.9 હજારનું નુકસાન, બીજા 15 દિવસ મુશ્કેલીના

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.