ચાઇનીસ કંપનીઓને ફટકો: BSNL અને MTNLના ટેન્ડર રદ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.