મંત્રી અને ધારાસભ્યની ઝીંગા ફેક્ટરીમાંથી હ્યુમન ટ્રાફિકિંગનું રેકેટ ઝડપાયું, 30 યુવતીઓને મુક્ત કરાવાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.