વલસાડ જિલ્લામાં કોવિડ-19ના નિયમભંગ કરનારા પાર તવાઈ : રૂ.25,800નો દંડ વસૂલાયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.