વિશ્વમાં ભારતનું અર્થતંત્ર અત્યંત ખરાબ, GDP સાવ તળીયે, દેશની આર્થિક બેહાલી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.