લોકશાહી ટકાવી રાખવામાં ભારતનું સ્થાન વિશ્વમાં નીચે ગયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.