મીંઢોળા નદી પર બ્રીજનું કામ શરૂ થાય તે પહેલા જ ખર્ચ 100 કરોડ વધી 300 કરોડ થયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.