ફ્લુ અને કોરોના સાથે હોય એવા દર્દીઓના વધારે મોત થયા છે, શિયાળો ભયાનક સાબિત થઈ શકે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.