પાણીની બોટલ કરતાં પેટ્રોલ સસ્તું છે, 24 રૂપિયા લીટર પેટ્રોલ આપો – કોંગ્રેસ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.