સાયબર લૂંટારા સામે પોલીસ ફરિયાદ લેતી નથી, મોદી, રૂપાણી અને જાડેજાના વાતાનો વડા

Police do not take complaint against cyber robber: Modi, Rupani and Jadeja's gave only prommise

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.