રાજકીય ,સમાચાર, મોદી પ્રધાન મંડળમાં નવા પ્રધાનો લેવાની ફરજ પડી, મોદી ગુજરાત આવશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.