ગરીબ દેશના અમીર વડાપ્રધાન મોદી પાછળ જંગી ખર્ચ

Poor country spends huge money on the rich Prime Minister Modi

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.