સ્કૂટર પાર લઇ જવાતો 12 લાખનો ચરસનો જથ્થો પકડાયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.