સંપૂર્ણ વિગતો – રાજસ્થાનમાં ભાજપમાં આંતરકલહ, ગુજરાતમાં રૂપાણી-પાટીલ સામસામે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.