રીંગ રોડ પરની અમદાવાદની પ્રતિષ્ઠિત ક્લબ પાસે, 300 કરોડની જમીન ધરાવતા સભ્યોના રાજીનામાં સામે પ્રશ્નાર્થ  

KARMABHUMI કર્મભૂમિ
KARMABHUMI કર્મભૂમિ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.