ગાંધીઆશ્રમ પાસેની ગટરની ભ્રષ્ટાચારી ગંદકી મેયર બિજલ પટેલ સુધી પહોંચી

Sewage corrupt dirt near Gandhi Ashram reaches Mayor Bijal Patel

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.