બાળકોને શાળાએ બોલાવ્યા અને કોરોનાનો ચેપ લાગ્યો તો તેની જવાબદારી શિક્ષકોની રહેશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.