દ્વિચક્રી વાહનચાલકોના સૌથી વધું મોત, 75 ટકા પાસે વીમો નથી

The highest fatality of two-wheelers, 75 percent do not have insurance

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.