ગુજરાત વડી અદાલતના ચાર ન્યાધિશની શપથવીધિ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.