વિશ્વની સૌથી લાંબી ‘અટલ ટનલ’નું વડાપ્રધાનના હસ્તે ઉદ્ઘાટન, 2002માં રખાઇ હતી આધારશીલા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.