મોદીના મિત્ર વેપારી રામદેદેવને માત્ર 1 કરોડ અને કોકાકોલાને 50 કરોડનો પ્રદુષણ માટે દંડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.