બોર્ડની પરીક્ષામાં લગ્નો ન કરવા નિર્ણય, આદિવાસી લોકો જોડાયા

Tribal people joined in the board's decision not to marry

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.