ભરૂચની શાળાની 2 કરોડની જમીન 20 લાખમાં વેચી મારવા વકફબોર્ડના અધ્યક્ષ સજાદ હીરાનું પ્રમુખ પદ જોખમમાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.