વિદેશી નાગરિકોને જેલમાં કેદ કરવામાં પશ્ચિમ બંગાળ ટોચ પર, 1 ટકા વિદેશીઓ જ ભારે ગુનામાં સજા ભોગવે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.