પાસામાં છુટેલા આરોપી સાથે ભાજપના નવા ઉપ્રમુખ એમ. એસ. પટેલ ઊંઝામાં ફરતા જોવા મળ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.