ઓલ ઇન્ડિયાના ટોપ ૨૫માં અમદાવાદ બ્રાન્ચના ૧૦ વિદ્યાર્થીઓ સ્થાન મેળવ્યુ.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.