ગુજરાતની બેંકો હવે હિંદુ ધર્મને ફંડ નહીં આપી શકે, દોઢ લાખ ધાર્મિક સ્થાનો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.