જૂનાગઢથી અપહરણ બાદ જામનગરથી ધરપકડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.