જ્યાં મોદી ત્યાં મોંઘવારી, વીએસની લડત આગળ ચાલી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.