ધર્મ વિરોધી બોર્ડ છતાં લઘુમતિ મુખ્ય પ્રધાને કોઈ પગલાં ન લીધા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.