ફરજિયાત પણે “જયહિંદ”બોલવા તાકીદ કરાઇ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.