મહેસાણામાં વિમાનોની હરાજી થશે, કારણ શું ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.